Pilketys Oy

Pilketys Oy on erikoistunut laadukkaan polttopuun valmistukseen ja myyntiin. Polttopuut valmistetaan paikallisesta  lehtipuun rungosta. Pääosa klapeista tehdään koivusta. Raakapuu on peräisin metsäyhtiöiltä, metsänhoitoyhdistykseltä tai suoraan metsänomistajilta.

Polttopuiden raaka-aineena käytetään lähes 100%:sti harvennus- tai raivauspuuta. Hakkuut ja metsien hoito tehdään omassa metsässä metsäsuunnitelmaa ja kestävän kehityksen periaatetta noudattaen.

Puut kaadetaan pääosin metsurityönä ja ajetaan pilkkomista varten kasoihin mahdollisimman taloudellisilla koneilla. Energian kulutus pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi puunkaadosta aina sen jalostamiseen ja jakeluun saakka.

Polttopuut pyritään kuivuttamaan luonnollisella tavalla auringossa ja tuulessa, tarvittaessa voimme kuivata puut myös klapikuivurilla. Jokaisesta myyntierästä mittaamme kosteusprosentin.

Valmiit polttopuut voi noutaa suoraan tilalta irtotavarana tai säkitettynä. Toimitamme polttopuut myös suoraan kotiovellesi tai liiteriisi tarkoituksenmukaisella kalustolla.