Tietoa puusta

Polttopuun koostumus:
Kuivassa polttopuussa on tuhkaa 0,4-1,2%, jäännöshiiltä 11,4-15,6%, haihtuvia aineita 84-88% ja vettä 15-25%.

HALKO_VTT

Kuva: Eija Alakangas, VTT

Lämpöarvo ja tiheys
Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puuta, sitä suurempi lämpöarvo. Kotimaisten puulajien ominaisuuksissa ei ole suurta eroa toisiinsa nähden kun verrataan lämpöarvoa painoyksikköä kohden (kWh/kg). Puun tiheys (kg/m3) vaikuttaa siihen paljonko energiaa on tilavuusyksikköä kohden (kWh/i-m3, kWh/p-m3). Koska koivun puuaines on tiheämpää kuin esimerkiksi männyn tai kuusen, on sen lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden vastaavasti suurempi.